Stichting Run 4

RSIN: 859491857
KvK: 73369942

Mataramstraat 13 A
1095 GH Amsterdam
+31(0)627033882
info@stichtingrun4.nl

Doelstelling Stichting Run4

Stichting Run4 streeft ernaar om fondsen, donaties en sponsorgelden te werven door het deelnemen aan, of het organiseren van sportieve evenementen. Deze gelden zetten we vervolgens in om sportfaciliteiten aan te bieden, op te bouwen en te verbeteren op plaatsen waar sport niet even vanzelfsprekend is. Zoals in achterstandswijken, vluchtelingenkampen of bezette gebieden.

Missie & Visie

Iedereen die veel sport en veel reist zal beamen dat sport verbroedert. In iedere sportclub of -school die we binnenlopen herkennen we elkaar: we trainen een paar keer per week, we letten op ons dieet, we tellen macro’s, we proberen voldoende te rusten. Sport is groter dat politiek en religie. We hebben direct een band.

Sport is een uitlaatklep, een remedie tegen verveling en tegen depressie. En iedereen kan veel leren van sport. Over winnen en verliezen. Over het stellen van een doel, over doorzetten en over hoe oefening kunst baart. Maar op sommige plekken in de wereld is sport een luxe. Daar missen de faciliteiten, de trainers, de attributen.  

Toen we bedachten de marathon van Palestina te gaan lopen, bedachten we tegelijkertijd dat we dat niet konden doen zonder iets mee te brengen. Iets hoopvols. We kwamen in aanraking met een sportclub, vlakbij Ramallah. Een vervallen clubhuis, met een ruïne van een speeltuin en een voetbalveld van zand. Waar desondanks honderden kinderen uit de omgeving dankbaar gebruik van maken. We besloten Stichting Run 4 op te richten om deze sportclub op te knappen en te ‘adopteren’. “Run 4” kan altijd worden aangevuld met een project. Ons eerste project is “Run 4 Palestine”, maar in de toekomst zullen we ook ‘Rennen voor’ andere landen en doelen!

Doelstelling

“Enhancing the quality of life through sports”

Strategie

Om deze doelstellingen te volbrengen zien we de komende drie jaar diverse activiteiten voor ons. We zijn van plan een aantal sportevenementen (runs) te organiseren, waarbij de opbrengst naar onze projecten gaan. We zullen blijven deelnemen aan grote events en ons laten sponsoren. Hiertoe hebben we al een groot aantal indrukwekkende ambassadeurs aan ons weten te binden. Bekende sporters en acteurs die met ons meegaan en onze boodschap helpen verkondigen. Ook laten we momenteel een sport t-shirt produceren, van zeer hoogstaande kwaliteit, dat we met behulp van onze ambassadeurs en andere influencers verwachten wereldwijd te kunnen verkopen. Alle opbrengst zal vervolgens weer naar de projecten gaan. En ten slotte zijn we in overleg met de UNRWA, om gezamenlijk een grootschalig benefiet event te organiseren in Nederland.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter, A. Jellema, gezamenlijk bevoegd
  • Secretaris, open. We zoeken momenteel naar een nieuwe secretaris
  • Penningmeester, I. Abou Rashed, gezamenlijk bevoegd

Beloningsbeleid

Stichting Run4 heeft geen werknemers in dienst en draait volledig op de vrijwillige inzet van haar bestuur en aangesloten betrokkenen, sponsors, donateurs en ambassadeurs.